Strona główna

Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokata Jakuba Skowronka zajmuje się świadczeniem usług prawnych dla Klientów indywidualnych jaki i korporacyjnych.

Świadczone usługi obejmują udzielanie kompleksowych porad prawnych, występowanie przed sądami, prokuratorami, organami administracji a także sporządzanie opinii prawnych oraz umów.

O mnie

Jakub Skowronek - adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie ukończyłem studia prawnicze oraz studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałem współpracując z cenionymi przedstawicielami palestry, notariuszami oraz placówkami medycznymi. Zajmuję się zagadnieniami z prawa karnego, medycznego, cywilnego oraz gospodarczego.

Usługi

Prawo karne

- obrona w sprawach karnych w tym o przestępstwa gospodarcze i karnoskarbowe, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania, jak i w postępowaniu sądowym,

- sprawy związane z wykonaniem kary, w tym odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, wstrzymanie wykonania kary, dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

Prawo medyczne

- reprezentacja sądowa lekarzy w postępowaniach karnych i cywilnych w tym przed sądem lekarskim,

- doradztwo w przedmiocie świadczenia usług medycznych, w tym indywidualnej praktyki lekarskiej oraz organizacji praktyki grupowej,

- tworzenie i opiniowanie umów dotyczących prowadzenia działalności medycznej,

- stałej obsługi prawnej.

RODO

Kompleksowe wdrożenie procedur wymaganych przez Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych obejmujące

- przygotowanie audytu wstępnego,
- sporządzenie analizy ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych
- dostosowanie środowiska teleinformatycznego
- dostosowanie dokumentacji (polityk, procedur, klauzul i umów)
- szkolenie pracowników i współpracowników

Prawo rodzinne

- sprawy rozwodowe i separacje,
- alimenty,
- podział majątku wspólnego,
- prawa rodzicielskie.

Prawo gospodarcze

- kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,

- spory sądowe i pozasądowe pomiędzy przedsiębiorcami,

- rejestracja spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów jak np. fundacje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prawo cywilne

- sprawy o zapłatę, odszkodowania, naruszenie dóbr osobistych oraz sprawy spadkowe.